Schreeuw

11/1295 Verteerd door vlammen van verlangen naar jou schreeuwt mijn lijf het glas van de stilte in duizend scherven vanuit het diepst van binnenste ontsnapt schokkend en bevend een geluidloze wanhoopskreet IK HOU VAN JOU

Schrijf een reactie