Schittering in de diepte

1294

De schelp breekt open
de muur brokkelt af
scheuren in het schild
Uit!   dat harnas

Leven wordt zichtbaar
sijpelt aarzelend uit de barsten
vormt stroompjes, ….  stromen
samenvloeiend met de omgeving

Energie – contact – levenslust
mooi mens,    mooie mensen
een smalle opening
schittering in de diepte

Een oester
geeft
haar parel
schoorvoetend bloot