Loslaten loont

Het geschenk van loslaten

Op 12 november stuurde ik alle mensen in mijn mailing bestand een wat bijzonder bericht, waarin ik hen uitnodigde te overwegen zich uit te schrijven voor mijn nieuwsbrieven. Het bericht had als onderwerp ‘Zonder opsmuk …’ en je kunt het hier lezen als je wilt.

Dit resulteerde onder meer in meer dan 100 uitschrijvingen, maar vooral ook in een hartverwarmende respons op mijn bericht, ook van uitschrijvers. De hele “actie” rond het “opschonen” van mijn mailing bestand heeft mij veel gebracht. Een proces van loslaten dat vele geschenken voortbracht. En die deel ik hier graag met je.

Loslaten loont - het geschenk van loslaten

Verbinding

De hele actie heeft mij opnieuw bevestigd en helder gemaakt wat één van de top prioriteiten is in mijn leven nu: verbinding. En dat was een van die leuke dingen: ondanks de uitnodiging uit te schrijven, heeft het nieuwe momenten van verbinding gegeven en ook de verbinding met velen verdiept, of ze nu uitschreven of bleven …”

Voeding

Zoals ik al zei, ik ontving vele reacties en ze waren zonder uitzondering werkelijk hartverwarmend. De genereuze respons was zeer voedend. In dit verband vond ik het mooi afgelopen dagen op Facebook een post van Eckhart Tolle te zien, waarin hij deelde:

“Nor failure nor success has the power to change your inner being.”

Ik leer steeds meer dat wat ik een deel van mijn ziet als “falen” of als “succes”, als “kritiek” en “afwijzing” of als “compliment” en “waardering”, beiden niets zeggen over mij, over wie ik ben. En toch is genereuze, positieve respons voedend. Zolang ik me er maar niet mee identificeer. Het door me heen laat stromen. Zoals fysieke voeding. Het fysieke wezen dat we ook zijn heeft voeding nodig. Niet alleen in de vorm van eten. Ook in de vorm van aandacht, aanraking, waardering. Het is heerlijk om dat te ontvangen. Er van te genieten. En dat heb ik gedaan … 🙂

Oefening

Het was ook een oefening in het omgaan met wat een deel van mijn systeem ervaart als afwijzing. En fijn om te merken hoeveel daarin al is veranderd sinds ik enkele jaren geleden begon met het schrijven van nieuwsbrieven. Waarbij ik elke “negatieve” reactie en uitschrijving ervoer als een steek in mijn hart. Als een aantasting van wie ik ben, of beter: wie dat deel denkt dat het is of zou willen zijn. Het deel dat voortdurend vergelijkt. Dat voortdurend maatstaven buiten mezelf zoekt om de eigen waarde te bepalen. Het deel dat zich zo snel afgewezen en waardeloos kan voelen.
Ik merkte dat ik dankbaar kon zijn voor elke uitschrijving en dat ik de afwijzing die dat deel van mij soms ook voelde, kon laten zijn, zonder me er tegen te verzetten. Het was een pracht oefening om ook dat deel van mij weer meer te omarmen.

Bevestiging

… dat eerlijkheid, openheid, directheid wordt gewaardeerd. Eenvoud. Zoal in de inhoud, als in de vorm. Er was ook een vragenlijst gekoppeld aan het bericht, waarin ik enkele vragen stelde over de wensen van lezers in relatie tot mijn nieuwsbrieven. Schrijven uit mijn hart en in de vorm in “plain text”, dus inderdaad “zonder opsmuk” had de grootste voorkeur. Wat – welk wonder – zo resoneert met wat mijn eigen voorkeur heeft. Nou, ik vind het ook leuk om mooie plaatjes te zoeken en een in mijn ogen fraaie layout te knutselen. Tegelijk merk ik, nu ik het meer doe, – ik heb sindsdien alleen nog “platte tekst” berichten verzonden – hoe fijn ik het vind om me simpelweg alleen op de inhoud te richten.
Deze voorkeuren zijn voor mij ook een bevestiging dat ik meer en meer in resonantie ben met mijn lezers, en mijn lezers in resonantie met mij. Een bevestiging van de werking van de Wet van Aantrekking …

Inzicht

Het is al geruime tijd – al jaren – dat ik voor mezelf helder probeer te krijgen hoe ik de zakelijke kant van mijn werk kan invullen. Hoe ik bijvoorbeeld marketing, verkoop, communicatie kan doen. Op een manier die bij mij past, bij wie en wat ik wil zijn. Bij hoe ik mij wil verhouden tot anderen.
Ik heb mij behoorlijk intensief georiënteerd op datgene wat allerlei goeroes op gebied van online marketing en de zogenoemde “personal development industry” verkondigen. En het zat nooit lekker bij mij. Soms paste ik wel eens wat – veelal halfslachtig – toe, maar ik liet dat dan snel ook weer los. Voelde niet goed. Niet passend bij mij. Dat was (en deels is) wel een dilemma voor me. Hoe kan ik  op een integere manier zorgen dat degenen die er baat bij kunnen hebben ook op de hoogte zijn van mijn diensten?
Zo is één van de dingen die absoluut niet goed voelen voor mij is de marketing “techniek” om mensen het gevoel te geven dat ze een probleem hebben, dat ze iets missen (en dat gevoel te versterken), om vervolgens … HALLELUJA! … “de” oplossing aan te bieden. Daarbij tevens een gevoel van schaarste creërend, en druk uitoefend (het is nu of nooit).
Dit bracht mij tot de wens om wat ik “IM” noem te beoefenen … “Integrity Marketing”. En behalve een afkorting voor “Integrity Marketing”, kun je “IM” ook uitspreken als “I AM”. Wat gelijk alles zegt over deze vorm van marketing – een uitdrukking van wie ik ben en wil zijn. Marketing die volledig transparant is. Volledig in lijn met hoe ik mij wil laten zien en hoe ik mij tot anderen wil verhouden.
Nou, hoe is dat? Ik zal hier simpel herhalen wat ik in mijn 1 januari nieuwsbrief schreef:

“Ik wil in elk contact met anderen ECHT zijn, mijn waarheid spreken, vanuit een liefdevolle, “compassionate” plek. Ik wil in elk contact met anderen “upliftend” zijn. Ik wil het beste zien in ieder met wie ik in contact kom. En alleen dingen doen, zeggen, die hen ondersteunt zich beter te voelen over zichzelf. En zo wil ik ook naar mijzelf kijken, met mezelf omgaan. Zacht met mezelf, zacht met anderen. En eerlijk.”

Met andere woorden: bekrachtigend (“empowering”). Op geen enkele wijze mensen omlaag halend, kleiner makend, zich minder, niet genoeg doen voelend. Op geen enkele wijze toevoegend aan hun zorgen en angsten. Dat betekent tevens: geen enkele druk uitoefenen. Uitstralen dat alles goed is nu. Dat er alleen vrijheid is. En keuze. Dat elke keuze die iemand maakt OK is. Het betekent ook dat ik vertrouw dat iedereen in staat is om verantwoordelijkheid voor zichzelf te nemen en dat elkeen zal weten, of in staat is te weten, wat het best voor henzelf is op enig moment, in welke fase van hun leven dan ook.
Ergo … uitingen die een “marketing” karakter hebben, hebben wat mij betreft de intentie om te verbinden, te integreren, toe te voegen. De intentie om te laten ontspannen, ruimte te geven, ontvangers zich beter te laten voelen. Zich gezien, begrepen te doen voelen.
Mm, de intentie is goed en stevig … vergt van mij zo nu en dan wel nog een en ander. Zoals zelf niet uit angst of gevoel van tekort handelen … (ook ik ben ‘werk in uitvoering’ 😉 )

Oh ja, praktisch betekent dit dat het zwaartepunt in mijn communicatie op de inhoud ligt. Vertrouwend dat, zoals een van de lezers mij schreef, men me wel weet te vinden in momenten dat ik van dienst kan zijn.

Tot slot

Al met al vele mooie verrassingen die zich ontvouwen hebben uit de spontane actie om een “opschoon” actie te doen. Van uit het verlangen te willen schrijven voor mensen die het ook willen lezen, voor wie wat ik schrijf van waarde is, en die er ook de tijd voor hebben. Voor wie mijn nieuwsbrieven niet het volgende “to do” op hun overvolle lijstje is.

En er was meer, een diepere laag van loslaten, ook in de meer persoonlijke, privé sfeer. Daarover misschien een ander keer meer …

Ben je zelf nog niet ingeschreven op mijn nieuwsbrieven en je wilt dat wel: je kunt je hier aanmelden: inschrijven nieuwsbrief.
En als je wilt … hieronder kun je reacties kwijt. Ik lees ze graag!

Schrijf een reactie