In de knoop

0295

Slapeloze nachten
onstuimige dagen
onuitputtelijke energie

weet ik me met mezelf geen raad

Futloze dagen
bewusteloze nachten
uitgeblust

weet ik me met mezelf geen raad

Een jojo
steeds maar heen en weer
speelbal

soms gigantisch in de knoop