Burn out

Coaching bij burn out

Er wordt geschreven dat 13% van de werknemers burn out is. Mogelijk ligt dat percentage nog veel hoger want ook veel zelfstandigen en huismannen en -vrouwen voelen zich oververmoeid of uitgeput. Volgens statistieken vooral vrouwen tussen de 30 en 55 jaar, met een piek bij de 40 tot 45 jarigen.1

Wat is een burn out?

Er zijn verschillende meer of minder ‘officiële’ definities van wat een burn out is. In de meer dan 15 jaar dat ik mensen met burn out coach heb ik de verschillende beroepsgroepen nog niet tot overeenstemming zien komen en voor artsen is het geen officiële diagnose. In die zin zou je te horen kunnen krijgen dat burn out niet bestaat.

In twee woorden staat burn out voor ‘emotionele uitputting’. Het wordt gezien als een chronische vorm van overspannenheid en grote vermoeidheid is een centraal kenmerk van burn out.

Sommige definities beperken burn out tot ‘werkenden’. Of perken de oorzaak van burn out in tot stress of overbelasting op het werk (waarmee werk dan in dienstverband wordt bedoeld). Het zou dus kunnen dat je vergelijkbare verschijnselen hebt als je buurman, maar dat hij wel en jij niet het label burn out krijgt, bijvoorbeeld als je geen baan (of eigen zaak) hebt, of als de oorzaak van je stress en overbelasting gelegen is in een langdurige relatiecrisis, scheiding, zorg voor een zieke ouder of kind, of juist het niet kunnen vinden van werk en ernstige financiële zorgen.

Symptomen burn out

Burn out betekent letterlijk ‘opgebrand’. Het is een toestand waarin je lichaam en geest zo lang overbelast zijn, dat je door gebrek aan herstel steeds slechter gaat functioneren en allerlei klachten kunt krijgen. Een gevoel van overmoeidheid is het belangrijkste symptoom. Het gevoel dat het geringste al teveel is, mensen zeggen vaak: “Het is op”. De bodem is bereikt.

Lastig is het, zeker voor erkenning dat er daadwerkelijk iets aan de hand is, dat ‘medisch’ vaak nauwelijks iets te vinden is en anderen eigenlijk niets aan je kunnen zien. Veel mensen met burn out zien er goed uit en op het oog lijkt er niets mis. Soms krijgen ze te horen dat het wel meevalt, of zelfs dat ze zich niet zo moeten aanstellen.

Andere kenmerken burn out

Behalve de ernstige en chronische vermoeidheid kunnen mensen met burn out diverse lichamelijke klachten hebben, van opspelende allergieën, spijsverteringsklachten en hoofdpijn tot darmstoornissen, migraine en hartklachten. Daarnaast zijn mentale klachten zoals concentratie- en geheugenproblemen veel voorkomend. Kenmerkend zijn ook emotionele klachten: snel vol schieten of in huilen uitbarsten of heel prikkelbaar en snel geraakt zijn.

Waarom is een ‘label’ of ‘diagnose’ burn out belangrijk?

Eerlijk gezegd hecht ik persoonlijk niet sterk aan een etiket. En een diagnose is in strikte zin niet eens mogelijk, omdat burn out geen officiële medische of psychologisch diagnose is. Het voordeel van de term ‘burn out’ is echter dat veel mensen inmiddels een idee hebben waar dat over gaat. En als iets een label heeft, kun je er gemakkelijker met anderen over praten en kun je gemakkelijker (h)erkenning krijgen. “Ik voel me uitgeput” wordt vaak niet gezien als een valide reden om een tijd niet of minder hard te werken, maar met een etiket burn out is daar meer begrip voor.

Zit burn out tussen je oren?

Strikt genomen zitten veel ongemakken en ziektes tussen de oren. Want daar zetelen onze hersenen en onze hersenen zijn een spil in het regelen van veel functies van ons lichaam. Zowel fysiologische functies als emotionele processen en mentale functies.

Burn out zit niet tussen de oren in de zin dat het iets zou zijn dat niet ‘echt’ is of dat iemand zich aanstelt. En er zijn stapels onderzoek die aantonen hoe het lichaam, en ook de hersenen, ontregeld raken bij langdurige stress en overbelasting.

Is een burn out test zinvol?

Er worden verschillende testen gebruikt waarmee wordt getracht om burn out vast te stellen. De meest gebruikte testen zijn vragenlijsten die inventariseren hoe de invuller zich voelt en de resultaten vergelijken met de resultaten van een normgroep.

Deze vragenlijsten kunnen nuttig zijn om een indicatie te geven en ze kunnen zeker ook helpen om te monitoren hoe het herstel verloopt. En ze kunnen helpen om erkenning te krijgen dat er iets aan de hand is dat aandacht (en vooral een goede aanpak) vraagt.

Mocht een test wenselijk zijn, dan hecht ik vooral waarde aan een psycho-fysiologische stressmeting door een biofeedback therapeut. Deze test geeft een indicatie van de mate van ontregeling van je psychofysiologie. Met andere woorden: geeft meer inzicht in de mate waarin lichamelijke functies ontregeld zijn. Deze test geeft bovendien een indicatie van het herstelvermogen, het vermogen om te ontspannen en het aanpassingsvermogen van je lichaam.

Coaching bij burn out

Ieder mens is uniek en ook elke burn out is uniek. Coaching bij burn out vraagt een aanpak die op jou persoonlijk is afgestemd. Centraal staat dat zo snel mogelijk de belasting en de stress wordt verminderd tot een niveau dat past bij jouw draagkracht. Leren ontspannen, verbeteren van de kwaliteit van rust en slaap en bewegen zijn belangrijke elementen om je herstelvermogen te vergroten en geleidelijk je energie niveau weer te verbeteren. Veel aandacht voor het herkennen en erkennen van je grenzen en voor het verminderen van stress. Je leert beter in contact te zijn met je lichaam, meer te voelen en  je minder druk te maken over dingen, minder zorgen te hebben. Naast minder en anders denken voor meer innerlijke rust is er veel aandacht voor je kwaliteit van leven, voor genieten, plezier en voldoening in je leven. En niet in de laatste plaats het ontwikkelen van een goed gevoel over jezelf, het kennen van je behoeftes, het weten wanneer iets genoeg is, weten wat wel en niet bij je past en het versterken van je innerlijke kracht.

Contact

Wil je weten of jij mogelijk burn out bent, wat je daar aan kunt doen en of ik je daarbij kan ondersteunen, dan kun je een afspraak met me maken voor een telefonisch introductie gesprek. Je kunt me zelf gelijk bellen (06 – 242 131 33) of mij een e-mail sturen met je gegevens zodat ik jou kan bellen (coach@hennycramers.com).

1 Bron: Nationaal Kompas | Hoe vaak komen overspannenheid en  burn out voor?

Inspiratie en coaching voor succesvolle nieuwetijds relatie

>
%d bloggers liken dit: