Categoriearchief: Kronos

Wervelwind

260395

Nooit meer
praten
nooit meer
denken

ademloos
zijn
in jou
in mij

wervelwind
open harten
oneindige vlaktes
onvoorspelbaar

binnen
buiten
buiten
binnen

kwetsbaar hard
onkwetsbaar teer
tastbaar veraf
onaantastbaar dichtbij

gaat jouw wereld
aan mijn wereld

mijn wereld
aan jouw wereld

tollend
voorbij

Klein kind

290395

Klein
hulpeloos
krachteloos

kwetsbaar
afhankelijk
kind

wanhopig
zoekend    schreeuwend
tegen blinde muren

heen en weer geslingerd
in de kooi
van herinneringen

wezenloos
leeg
verlamd

verlangend
naar de geborgenheid
van de moederschoot

Zonder zoeken

290395

Mooi
krachtig
vrouw
jij                          volwassen
.                            liefdevol

.              ik wil                jou
.                                       geen pijn
.                                       doen

.              genieten      wat ik        voor jou
.                                           jij        voor mij

.                                                voel
.                                                voelt

.                                    wat er is

.                                    zonder zoeken

.                                    wat er niet is

Afscheid

040495

Zoals jij
contact zocht
met het leven

zocht ik
contact
met jou

stuwmeren energie
in een bodemloze put

een horizon
steeds dichterbij
op de drempel
weer onbereikbaar
ver

aan stukken gereten
door onmetelijk verlangen
onmenselijk
machteloos
radeloos

Voor jou
de enige uitweg
naar zijn zonder pijn
verwoestend
afscheid
van het leven

voor mij
de enige uitweg
naar lonkend leven
verwoestend
afscheid
van jou

(mezelf)
met geweld
losgerukt
van jou

zoals jij (jezelf)
met geweld
losgerukt
van het leven

leven
omhelst
dood

dood
geeft
leven

Zoveel

0495

Zoveel                       jij van mij
.                                  ik van jou

.                                  heb gehouden

.                                  jij mij
.                                  ik jou

.                                  heb pijn gedaan

.                  machteloos
.                  tranendal

.                  vol onbegrip